s11 s14 s17 s20 s23

[PRIORITY VIPWEB] QUYỀN LỢI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VIPWEB

 

Ih29J8Y.png (470×298)

 

[PRIORITY VIPWEB] QUYỀN LỢI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VIPWEB - HTV

 

 

HỆ THỐNG VIPWEB - VIPWEB SYSTEM

- Là hệ thống được xây dựng nhằm mang tới cho khách hàng thân thiết của HTV Team những dịch vụ tốt nhất & những ưu đãi hấp dẫn nhất tương ứng với cấp độ VIP. (The system was built to bring to HTV Team's loyal customers the best services & the most attractive incentives corresponding to the VIP level)

 

CẤP VIPWEB - VIPWEB LEVEL

- Là cấp VIP được tính trên tổng điểm nạp trong năm của tài khoản. (VIP Level are calculated on the total top-up yearly of the account)

 

EXP VIPWEB

- Là Exp cần đủ để lên cấp VIP. EXP VIP được tính khi người chơi nạp Xu vào tài khoản của mình. (Exp is enough to level up VIP. VIP EXP counts when players top-up coins into their account)

 

QUYỀN LỢI VIPWEB - VIPWEB PRIORITY

- Sau khi đạt cấp VIP, tài khoản sẽ nhận được quyền lợi và ưu đãi dành cho cấp bậc tương ứng mỗi tháng, quý, năm. (After reaching the VIP level, the account will receive benefits and incentives for respective rankings per month, quarter, and year)

 

RESET VIPWEB

"Combo 6 tháng/1 Level" đối với VIPWEB từ 1 - 8.
"Combo 12 tháng/1 Level" đối với VIPWEB từ 9 - 12.

emucEx7.jpg (803×311)

 

Lưu ý: Từ VIP 12, người chơi sẽ được gia hạn thêm thời gian theo số tiền nạp thêm sau đó: 10,000 coin = 1h (1 ngày = 240,000 coin)

 

✫✫✫✫✫✫

Giải thích cơ chế "Combo 6 tháng/1 Level":

- Level VIP của bạn sẽ có hạn sử dụng sau 6 tháng kể từ ngày lên cấp VIP.
* Ví dụ: Ngày 4 tháng 1, tài khoản của bạn VIP 1 thì thời hạn duy trì VIPWEB 1 của bạn sẽ được hệ thống thông báo tới ngày 4 tháng 7 (6 tháng).
- Tuy nhiên vào tháng 2 tài khoản của bạn nâng lên VIP 2,3,... (lên level VIP) thì hệ thống sẽ làm mới lại thời gian, Level VIPWEB của bạn sẽ có hạn tới tháng 8.

Giải thích cơ chế "Combo 12 tháng/1 Level":

- Level VIP của bạn sẽ có hạn sử dụng sau 12 tháng kể từ ngày lên cấp VIP (chỉ áp dụng cho các VIPWEB Level 9 trở lên).
* Ví dụ: Ngày 4 tháng 1, tài khoản của bạn VIP 8 thì thời hạn duy trì VIPWEB 8 của bạn sẽ được hệ thống thông báo tới ngày 4 tháng 7 (6 tháng).
- Tuy nhiên vào tháng 2 tài khoản của bạn nâng lên VIP 9,10,... (lên level VIP CAO CẤP) thì hệ thống sẽ làm mới lại thời gian, Level VIPWEB của bạn sẽ có hạn tới tháng 2 năm sau (12 tháng).
----------------

"Combo 6 months / 1 Level" for VIPWEB from 1 - 8.
"12 months / 1 Level" Combo for VIPWEB from 9-12.

Note: From VIP 12, the player will be given an additional time VIPWEB following the top up amount: 10,000 coins = 1 hour (1 day = 240,000 coins)

Explain the "Combo 6 months / 1 Level" mechanism (Vipweb 1- 8):

- Your VIP level will be valid after 6 months from the date of VIP up level.
* For example: January 4, your account VIPWEB Level 1 , your VIPWEB 1 maintain period will be notified by the system until July 4 (6 months).
- However, in February your account is up to VIP 2,3, ... (VIP level up), the system will renew the time, your Level VIPWEB will be available until August (6 months).

Explain the "Combo 12 months / 1 Level" mechanism (Vipweb 9 - 12):

- Your VIP level will be valid for 12 months from the date of VIP up level (only for VIPWEB Level 9 and above).
* For example: January 4, your VIP 8 account, your VIPWEB 8 maintain period will be notified by the system until July 4 (6 months).
- However, in February, your account will be upgraded to VIP 9,10, ... (up to VIP level), the system will renew the time, your Level VIPWEB will be maintain until February next year ( 12 months).

✫✫✫✫✫✫

CSKH VIPWEB HTV TEAM

 

 

ĐẶC QUYỀN VIP CAO CẤP - PREMIUM VIP PRIORITY (Groups)

 

nA60DjF.jpg (1041×329)
Click để xem ảnh lớn (Click to see larger image)

 

ĐẶC QUYỀN VIP WEB - VIP WEB PRIORITY

 

jmbN4ha.jpg (1159×792)
Click để xem ảnh lớn

 

VIEWS ENGLISH SUB

 

IVjrhL6.jpg (1221×791)
Click to see larger image

 

BQT Hải Tặc Việt